Solar Panel Sistemleri

Solar Panel Sistemleri

Blog Yazılarımız

* Kontrol Sistemleri ve Karavan sektörüne ait tüm bilgileri bu bölümde bulabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

Danışmak istediğiniz herhangi bir konuda aşağıdaki iletişim bilgilerimizden veya iletişim sayfasındaki formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

Telefon

(+90) 553 303 27 44
(+90) 224 495 10 20

E-Posta

info@ozcetin.com.tr

Güneş Paneli Sistemleri Nedir?

Güneş paneli güneşten gelen dalga boyunu elektrik enerjisine verimli bir şekilde çeviren sistemdir. Üzerinde güneşin vermiş olduğu ışık dalgalarını tutan ve içerisinde bu ışık dalgalarını çeviren sistem yer almaktadır. Çevrildikten sonra kullanım alanlarınıza ısınma, elektrik, soğutma gibi birçok özelliği vermektedir.

Güneş Panellerinin Kullanım Alanları

Güneş paneli binalarda, evlerde, artezyan kuyularından su çıkarma işlemlerinde, güneş enerji santrallerinde, tekne ve deniz uygulamalarında, güneş enerjisi ile çalışan araçlarda kullanımı oldukça sık görülmektedir. Güneş paneli büyüklüğü eklemeli sistemden oluştuğu için çok rahatlıkla uzatıla ve büyütülebilmektedir. Bir evin tüm elektriğini karşılamak için 6 ila 30 panel yeterli olmaktadır. Güneş panelleri birçok renk ve boyuttan oluşmaktadır. Bundan dolayı birçok yapıya uygun olmakta ve görsel düzen bozulmadan montajı kolaylıkla yapılabilmektedir.

Güneş Panellerinin Faydaları & Avantajları

Güneş paneli binalarda, evlerde, artezyan kuyularından su çıkarma işlemlerinde, güneş enerji santrallerinde, tekne ve deniz uygulamalarında, güneş enerjisi ile çalışan araçlarda kullanımı oldukça sık görülmektedir. Güneş paneli büyüklüğü eklemeli sistemden oluştuğu için çok rahatlıkla uzatıla ve büyütülebilmektedir. Bir evin tüm elektriğini karşılamak için 6 ila 30 panel yeterli olmaktadır. Güneş panelleri birçok renk ve boyuttan oluşmaktadır. Bundan dolayı birçok yapıya uygun olmakta ve görsel düzen bozulmadan montajı kolaylıkla yapılabilmektedir.

 • Sera gazı salınımı yapmaz

  Güneş enerjisinin ilk ve en önemli avantajı bir defaya mahsus olmak üzere panel üretimi sırasında çıkan emisyonun ötesinde herhangi ilave bir sera gazını süreç içerisinde atmosfere yaymamasıdır.

 • İlk kurulum anından itibaren bedavaya elektrik üretimi

  Güneş enerjisini kullanmanın bir diğer avantajı ise ilk kurulum ve bakım maliyetlerinin ötesinde herhangi bir maliyet ortaya çıkarmadan direk güneş enerjisini ücretsiz bir şekilde kullanarak bedava elektrik üretmesidir.

 • Dağıtık enerji sistemleri sayesinde hat maliyetlerinim düşmesi

  Güneş enerjisi, kendi kendine yetebilen şebekeden bağımsız sistemleri çalıştırabilecek, yerinde üret ve tüket mantalitesi ile hayata geçebilecek bir sistemdir.

 • Şebekeden bağımsız elektrik üretimi imkânı

  Güneş enerjisi şebeke ile senkron veya şebekeden bağımsız üretilip tüketilebilir. Şebekede senkron tüketim bir evin veya fabrikanın elektrik altyapısına ve dolayısı ile şebekeye bağlı kaldığı anlamına gelir. Fakat diğer yanda şebekeden bağımsız (off-grid) bir sistemin artık şebeke ile bir elektrik alışverişine ihtiyacı yoktur, bu nedenle ev, işyeri veya enerji ile çalışan her şey sadece güneş veya güneş pillerine dayalı olarak üretim yapabilir ve tam bağımsız çalışmış olur.

 • Güneş endüstrisi ve yeni iş imkanları

  Güneş enerjisi endüstrisinin diğer bir önemli avantajı ise yeni iş imkanlarını ortaya çıkarıyor olmasıdır. EIAA, sadece Avrupa’da güneş enerjisi endüstrisinin şimdiye kadar 100.000 ilave iş yarattığını raporlamakta.

 • Güneş fosil yakıtlara nazaran tükenmeyen bir enerji kaynağı sağlıyor

  Güneş enerjisinin en büyük avantajlarından biri, fosil yakıt piyasalarını giderek daha fazla karakterize eden politika ve fiyat dalgalanmalarından uzak bir şekilde enerji sağlayabilir olma yeteneğidir.

 • Eko-sistemi korur ve doğal yaşam alanlarına zarar vermez

  Güneş enerjisi panelleri elektrik üretirken düzenli ve sürekli bir hammadde tedarikine ihtiyaç duymaz, dolayısı ile diğer birçok fosil yakıt yakılarak elde edilen enerji üretimi operasyonları sırasında meydana gelen ormanların ve eko-sistemlerin yok edilmesine yol açmaz.

 • Güneş enerjisi teknolojilerinin önü çok açık, gelişime müsait

  En son teknoloji henüz daha gelmedi: Güneş teknolojisi şu anda büyük bir hızla ilerliyor. Dünyada ve özellikle Avrupa’da, bu alanda çalışan araştırmacılar güneş enerjisi teknolojisinde muazzam ilerlemeler yapıyorlar. Bu sayede dün pahalı, hantal ve verimsiz olan ileriye dönük olarak her hafta daha ucuz, daha erişilebilir ve çok daha verimli hale geliyor.

 • Dünyanın her yerinde elde edilebilir

  Dünyaya düşen güneş ışınımının seviyesi gezegenin coğrafyasına göre değişir. Genel olarak, ekvatora ne kadar yakın olursa o kadar çok güneş enerjisi olur ama en çok farkında olmayan şey, güneş enerjisinin her yerde kullanılabilmesidir.

 • İşyerimizi veya evinizin değeri arttırır

  Güneş enerjisi, mülkünüzün değerini arttırmanın ve enerji faturanızı azaltmanın en iyi yolu olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Güneş Panelleri Hakkında Genel Sorular

Yenilenebilir bir kaynak olan güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirmeye olanak sağlayan güneş panelleri nedir? nasıl çalışır? ne işe yarar? gibi sorulara yanıt bulmak için soruları inceleyin.

Bir güneş enerjisi paneli; kabaca silikon hücreleri, metal çerçeve, cam muhafaza ünitesi ve panel üzerinden üretilen elektrik akımını aktarmak için kullanılan doğrusal akım ve alternatif akım kablolarından oluşur. Silikon, güneş ışığını emmesine ve kullanılabilir elektriğe dönüştürmesine izin veren iletken özelliklere sahip bir ametaldir. Işık bir silikon hücresine çarptığında silikon hücrelerin üzerindeki elektronların harekete geçirilmesine neden olarak elektrik akımı akışını başlatır. Bu “fotovoltaik (FV) etki” olarak bilinir ve güneş paneli teknolojisinin genel işlevselliğini açıklar.

Güneşimizi aslında doğal bir nükleer reaktör olarak da düşünebiliriz. Bu çerçevede güneşten dünyaya yaklaşık 8,5 dakika içinde 150+ milyon km seyahat eden foton adı verilen küçük enerji paketleri seyahat ederler.

Bu kısa seyahat sonucunda yeryüzüne ulaşan enerji paketleri sadece bir saatlik bir zaman diliminde, teorik olarak bile olsa, gezegenimize bir yıl boyunca yetecek enerjiyi içermektedirler. Dolayısı ile aslında çok büyük bir potansiyele sahip olan güneş enerjisine hepimiz daha fazla öncelik vermeliyiz ki karbon salınımını azaltıp sürdürebilir bir enerji üretimine geçiş yapabilelim.

Silikon bazlı güneş hücrelerini kullanarak güneş ışığını doğrudan elektriğe dönüştürebiliriz. Her gün ışık, güneş panellerine fotonlarla (güneş ışığı parçacıkları) çarpar. Güneş paneli bu fotonları doğru akım (“DC”) elektronlarına dönüştürür. Elektronlar güneş panelinden ve bir invertöre ve diğer elektrikli güvenlik cihazlarına akar. Evirici, “DC” gücünü alternatif akıma veya “AC” gücüne dönüştürür. AC gücü, televizyon, bilgisayar ve ekmek kızartma makinelerinin duvar prizine takıldığında kullandıkları elektrik türüdür.